To umíme

Chceme, aby každý projekt znamenal posun dál v oboustranném poznání v prostředí respektu a vzájemné důvěry a naší nabídkou je poctivá spolupráce v originálním hledání řešení s důsledným použitím ověřených metod.

Rozsah našich služeb má projektově jedinečný charakter, nicméně je vymezen hlavními procesními milníky při zavádění změn metodami průmyslového inženýrství.

Příklad služeb základních

  • Vstupní analýzy, mapování či ověřování potenciálu změn - průmyslové audity
  • Přímá účast na formulaci cílů změn
  • Formulace metod a strategie řešení optimalizačních změn – projekty ve fázi studie
  • Příprava týmu k procesu změn – implementaci, v podobě formulace principů zvolených metod – organizace a vedení problémově orientovaných workshopů, seminářů, atd.
  • Zpracování jednotlivých projektů řešení ve smyslu a rozsahu metodiky projektového řízení
  • Řízení implementačních projektů změn včetně přímé účasti např. v uplatnění základních metod (např. standardizace, vizuální řízení, 5S, projektové řízení, týmové pojetí, atd.)
  • Přímá účast a koordinace průběžných workshopů, schůzek, porad, atd.
  • Expertní dohled nad průběhem implementace optimalizačních změn
  • Konzultace

Služby speciální

  • Implementace SW a IT podpory v metodice TPM – produktivní údržba (systém SGM SYNERGIT pro komplexní řízení údržby výrobních zařízení).

Služby komplexní

Formy výkonu služeb

Podstata je externí dodavatelská (outsourcing), jinak užíváme a preferujeme koučink a interim management.

 

Proč my …

cílem není sám proces řešení,
ale pouze jeho efekt
o úspěchu nemluvíme, je vidět..
Hledáme odpověď na prostou otázku.
Co je podstatné?
hlavně se zdravým rozumem …
slušné jsou naše projevy chování a
jednání, totéž požadujeme i od vás
… očekáváme příliš?
originální nejsou metody řešení,
ale náš důsledný přístup k nim
nic víc, nic míň...
nemáme zázračné otázky, efektem
jsou účinné odpovědi
chceme měnit zítřky …
naše postupy vedou k tomu,
co skutečně funguje a nese efekt
od ostatního jsme se již oprostili …
účinky změn chceme na svojí
straně v čase co nejkratším
již dnes je zítřek …Spolupracujeme s ...
2024 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: