Stroje to je jen spousta eleza.
Budovy to jsou jen hromady cihel a betonu.
ivot tomu dvaj teprve lid

T. Ba?a

  • Pr?myslov inenrstv je multidisciplinrnm oborem s pom?rn? voln? definovanmi hranicemi zahrnujcm mimo?dn? irokou klu metod a prost?edk? orientovanch na dosahovn dlouhodob maximalizace efektivnosti formou optimaliza?nch zm?n neinvesti?nho charakteru.

vce >>

  • K optimalizaci proces? p?mo vrobnch i p?idruench systematicky pouvme metodiku sledu loh zaloenou na zji?ovn efektivnho potencilu zm?n, jejich projektovn a implementaci v?etn? trvalho zlepovn, a to kombinac technickch znalost inenrskch obor? i systm? firemnho ?zen.

vce >>

  • Nae postupy nemaj univerzln charakter, nenabzme zaru?en recepty na sp?ch, ale d?sledn? uplat?ujeme osv?d?enou cestu od jednoduchho ke sloit?jmu, kdy nam trvalm clem je i v rmci sofistikovanch metod uplat?ovat p?edevm zdrav selsk rozum podpo?en rovn praktick zkuenosti.
  • Tradi?n optimaliza?n metody pr?myslovho inenrstv i se specializac na TPM systmy produktivn drby, dopl?ujeme slubami v oblasti inovac jako dlouhodob pror?stov strategie.
  • Formy naeho p?soben v rmci loh pr?myslovho inenrstv maj irokou variantn povahu, a to od audit?, projekt? ?een jednotlivch loh prost?ednictvm projektovho ?zen, a po pr?myslovou moderaci workshop?, kou?ink ?i jinou p?mou ?ast na ?een formou nap?. interim managementu. Clem jsou postupy srozumiteln, realizovateln a efektivn v ?incch.

vce >>

 

Proč my …

originální nejsou metody řešení,
ale náš důsledný přístup k nim
nic víc, nic míň...
cílem není sám proces řešení,
ale pouze jeho efekt
o úspěchu nemluvíme, je vidět..
nemáme zázračné otázky, efektem
jsou účinné odpovědi
chceme měnit zítřky …
Hledáme odpověď na prostou otázku.
Co je podstatné?
hlavně se zdravým rozumem …
slušné jsou naše projevy chování a
jednání, totéž požadujeme i od vás
… očekáváme příliš?
účinky změn chceme na svojí
straně v čase co nejkratším
již dnes je zítřek …
naše postupy vedou k tomu,
co skutečně funguje a nese efekt
od ostatního jsme se již oprostili …Spolupracujeme s ...
2021 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: