Inovace

Jsou řízeným procesem kreativního generování a uplatňování změn do praktické podoby, jehož důsledkem je skoková kvalitativní změna a zákazník tuto změnu ocení jako novou přidanou hodnotu do výsledného produktu, za niž je ochoten zaplatit.

Na rozdíl od metod průmyslové inženýrství, jejichž primární zaměření směřuje do „vnitřních“ optimalizací produktivního systému, inovace jsou prostředkem, metodou a cestou růstu, když je zřejmé, že periody originality a konkurenceschopnosti produktu na trhu mají v nových podmínkách zkracující se tendenci a tradiční vnitřní optimalizační metody jsou sice nezbytné, ale nejsou dlouhodobě pro „nové“ problémy dostatečné.

Inovační projekt

Skladba inovačních projektů může být z povahy věci různá, nicméně lze stanovit vybrané základní mezníky, když metodika jejich řízení prostřednictvím projektového řízení je standardem.

  • analýza potenciálu trhu – zákaznická potřeba
  • analýza konkurence
  • definice nové zákaznické hodnoty – stanovení potenciálu „novosti“
  • vývoj produktu s průběžnou analýzou rizik, příprava k uvedení na trh
  • testy prototypů
  • obchodní podpora
  • uvedení produktu na trh.

Inovace nejsou jen doménou produktů v podobě výrobků (v tom i služeb), ale i „vnitřních“ podpůrných procesů (např. technologických, marketingových, organizačních, procesních, atd.) a vhodným je integrace inovace produktu s inovací systému, v němž je produkován.