Projektové řízení

Je univerzální realizační metodou v oblasti průmyslového inženýrství i samostatnou oblastí v teorii řízení spočívající obecně v uplatnění vědomostí, dovedností, nástrojů a technik na plánované aktivity projektu za účelem dosažení projektových cílů, která je mimořádně vhodná zejména u projektů rozsáhlých, složitých, nestandardních až jedinečných.

Základní principy a přínosy

  • stimulace chování projektového týmu je vymezena jasnými pravidly včetně vymezení priorit i sdílení zdrojů
  • projekty jsou řízeny týmově - projektovými týmy pod vedením vedoucího projektu
  • nástroje projektového řízení umožňují minimalizaci chyb v průběhu realizace projektu predikcí konfliktů v čase i ve zdrojích
  • cíle projektů jsou transparentně formulovány, s řízeným plněním v čase i s optimálním vynaložením nákladů
  • je vysoký předpoklad racionálního profesionálního využití účastníků projektového týmu.

S ohledem na podstatu optimalizačních změn prováděných prostřednictvím metod průmyslového inženýrství

  • patří mezi naše základní, účinné, rozhodně efektivní i oblíbené formy realizace změn v této oblasti;
  • i samotná implementace pravidel projektového řízení, v konfrontaci s jejich praktickým používáním, se může stát pro řešitelský tým zadavatele druhotným efektem optimalizačních změn v podobě sdílených zkušeností.