Jak to děláme

Základní přístup

 • nepoužíváme univerzální „recepty na úspěch“, a to zejména při vědomí aplikační jedinečnosti;
 • sázíme na smysluplné, správně řazené, systémové, komplexní, ale i klientsky názorné a srozumitelné úkony prováděné s „nadhledem“;
 • k optimalizačním změnám přistupujeme s vědomím, že nejúčinněji je realizují právě sami uživatelé procesů a zadavatelé změn;
 • cíleně užíváme postup „od jednoduššího ke složitějšímu“ a s oblibou užíváme postupy „rolování“, tj. cestou od malých pilotních implementačních projektů, přes jejich standardizaci až po opakované užití na jiném místě téhož subjektu jako řešení s ověřenou funkčností a navíc s vysokou pravděpodobností, že je uživatel již pojal za své;
 • jako první v řadě užíváme základní a nejjednodušší metody zaměřené na úzkou skupinu problémů systému, účinek v podobě zlepšení parametrů je rychlý, jinak nenahraditelný a hodnotitelný.

Postup v kostce

Aplikační šíře jednotlivých metod průmyslového inženýrství v zásadě vylučuje univerzální návod, ale zjednodušeně se naše postupy odvíjí dle těchto klíčových rozhraní:

 • „kde jsme“audit, mapování potenciálů změn včetně jejich finanční kvantifikace
 • „co chceme“ - reakce zadavatele na výsledek auditu včetně vymezení cílů změn vybraných oblastí, strategie postupných kroků v implementaci změn
 • trénink, školení, koučink – filosofie myšlení, příprava na projektová řešení přípravou týmu a managementu
 • pilotní projekty - formulace jednotlivých projektů, projektové týmy, pravidla, atd. dle standardů řešení úloh v rámci projektového řízení
 • implementace změn dle jednotlivých pilotních projektů
 • vyhodnocení projektů a sdílení znalostí standardizací dle úspěšných pilotních implementací a jejich postupný přenos do dalších částí výrobního řetězce zadavatele – „rolování“
 • kontinuita procesu zlepšování.
 

Proč my …

originální nejsou metody řešení,
ale náš důsledný přístup k nim
nic víc, nic míň...
účinky změn chceme na svojí
straně v čase co nejkratším
již dnes je zítřek …
slušné jsou naše projevy chování a
jednání, totéž požadujeme i od vás
… očekáváme příliš?
Hledáme odpověď na prostou otázku.
Co je podstatné?
hlavně se zdravým rozumem …
naše postupy vedou k tomu,
co skutečně funguje a nese efekt
od ostatního jsme se již oprostili …
cílem není sám proces řešení,
ale pouze jeho efekt
o úspěchu nemluvíme, je vidět..
nemáme zázračné otázky, efektem
jsou účinné odpovědi
chceme měnit zítřky …Spolupracujeme s ...
2024 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: