Standardy, standardizace

Co je standard

  • je modelem chovn ?i deklarace stavu dle nejlepho aktulnho znmho a proveditelnho zp?sobu, jak danou ?innost provd?t ?i popsat procesn stav
  • v?cn rove? standard? i standardizace je p?znakem procesn vysp?losti produk?nho systmu nejsou-li zavedeny, uvny, udrovny a rozvjeny standardy, je vysoce pravd?podobn pltvn na vech procesnch rovnch

Co je standardizace

  • je jednm ze zkladnch postup? pr?myslovho inenrstv, jak tvo?it, uvat, udrovat a rozi?ovat standardy v procesn skladb? produkce vrobku
  • je elementrnm nstrojem pro zlepovn procesn efektivity
  • druhotnm ?inkem standardizace je p?m, nensiln a p?irozen ?ast uivatel? na samotnm procesu zlepovn formou hledn standard? a vcelku nensiln p?esv?d?en, e i zdnliv? jednoduch metody mohou vst k hodnotitelnm ?ink?m.

Zahjen procesu standardizace ?innost a stav? s oblibou a sp?chem pouvme jako jednu z vodnch jednoduchch a ?innch praktik k dosaen rychlho procesnho zlepen a m??itelnho vkonnostnho efektu.