Standardy, standardizace

Co je standard

  • je modelem chování či deklarace stavu dle nejlepšího aktuálního známého a proveditelného způsobu, jak danou činnost provádět či popsat procesní stav …
  • věcná úroveň standardů i standardizace je příznakem procesní vyspělosti produkčního systému – nejsou-li zavedeny, užívány, udržovány a rozvíjeny standardy, je vysoce pravděpodobné plýtvání na všech procesních úrovních…

Co je standardizace

  • je jedním ze základních postupů průmyslového inženýrství, jak tvořit, užívat, udržovat a rozšiřovat standardy v procesní skladbě produkce výrobku
  • je elementárním nástrojem pro zlepšování procesní efektivity
  • druhotným účinkem standardizace je přímá, nenásilná a přirozená účast uživatelů na samotném procesu zlepšování formou hledání standardů a vcelku nenásilné přesvědčení, že i zdánlivě jednoduché metody mohou vést k hodnotitelným účinkům.

Zahájení procesu standardizace činností a stavů s oblibou a úspěchem používáme jako jednu z úvodních jednoduchých a účinných praktik k dosažení rychlého procesního zlepšení a měřitelného výkonnostního efektu.