Audit

Je mnohovýznamovým termínem, který může nabývat široké škály úrovní, účelů a rozsahů, nicméně vždy je posloupností úkonů směřujících ke klasifikaci stavu a odpovědi na základní otázku KDE JSME?

Průmyslový audit (vhodněji mapování potenciálů), v podobě úvodních zjišťovacích postupů pro metody průmyslového inženýrství, je nutný vždy. Otázkou zůstává k jakému účelu a v jakém rozsahu, když vždy slouží jako prostředek ke stanovení potenciálů změn (v těchto oblastech je plýtváno) v rámci výrobního systému v souvislostech, mnohdy již i s pohledem na podstatu očekávané metody řešení (např. audit štíhlé výroby, produktivní údržby, atd.) a poskytuje fakty podložený, odborný a zejména srozumitelný objektivní pohled na auditovaný systém.

Závěry, zjištění a cíle

  • „kde jsme“ - identifikace stavů i procesů „okem nezatíženým procesní slepotou“ včetně benchmarkingu parametrů výkonnosti a srozumitelného vymezení plýtvání včetně formulace úzkých míst či kritických cesta a stavů
  • „tak by to mělo/mohlo být“ - formulace cílových stavů v podobě parametrů stavů
  • „co nás to stojí“ - finanční kvantifikace zjištěných stavů
  • „co z toho budeme mít“ - finanční kvantifikace potenciálu změn

Odpovědi na tyto okruhy otázek pokládáme za základní rychlý rozsah úvodních zjištění, když následné fáze řešení problematiky prostřednictvím metod průmyslového inženýrství jsou již spíše úkony metod a jejich forem („jak“) – např. projektového řízení změn.