Pro koho

Metody pr?myslovho inenrstv jsou, v kone?n podob? jejich uplatn?n, jen ov??enm pr?vodnm prost?edkem zm?n a jsou primrn? ur?eny k ?elnmu pouit vude tam, kde

  • existuje hodnotiteln potencil zm?n
    pro zachovn smysluplnosti zm?ny preferujeme a pracujeme s mrou efektu zm?n zm?ny v dimenzi finan?n? hodnotiteln, tj. krom? identifikace podstaty pltvn pracujeme i s modelem efektu z jeho odstran?n

  • existuje v?le ke zm?n?
    ze statistickho hlediska implementa?nch zkuenost vyplv, e vznamn? ni anci na sp?ch maj zm?ny provd?n jenom tak, tedy spe trp?n. Pro skute?n? efektivn uplatn?n metod pr?myslovho inenrstv v duchu trval procesn optimalizace se ukazuje nutnost naprost ztoton?n s touto filosofi, a to od nejvych rozhodovacch rovn zadavatele.
 

Proč my …

naše postupy vedou k tomu,
co skutečně funguje a nese efekt
od ostatního jsme se již oprostili …
cílem není sám proces řešení,
ale pouze jeho efekt
o úspěchu nemluvíme, je vidět..
originální nejsou metody řešení,
ale náš důsledný přístup k nim
nic víc, nic míň...
slušné jsou naše projevy chování a
jednání, totéž požadujeme i od vás
… očekáváme příliš?
účinky změn chceme na svojí
straně v čase co nejkratším
již dnes je zítřek …
nemáme zázračné otázky, efektem
jsou účinné odpovědi
chceme měnit zítřky …
Hledáme odpověď na prostou otázku.
Co je podstatné?
hlavně se zdravým rozumem …Spolupracujeme s ...
2021 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: