Pro koho

Metody průmyslového inženýrství jsou, v konečné podobě jejich uplatnění, jen ověřeným průvodním prostředkem změn a jsou primárně určeny k účelnému použití všude tam, kde

  • existuje hodnotitelný potenciál změn
    pro zachování smysluplnosti změny preferujeme a pracujeme s mírou efektu změn – změny v dimenzi finančně hodnotitelné, tj. kromě identifikace podstaty plýtvání pracujeme i s modelem efektu z jeho odstranění

  • existuje vůle ke změně
    ze statistického hlediska implementačních zkušeností vyplývá, že významně nižší šanci na úspěch mají změny prováděné „jenom tak“, tedy spíše „trpěné“. Pro skutečně efektivní uplatnění metod průmyslového inženýrství v duchu trvalé procesní optimalizace se ukazuje nutností naprosté ztotožnění s touto filosofií, a to od nejvyšších rozhodovacích úrovní zadavatele.
 

Proč my …

naše postupy vedou k tomu,
co skutečně funguje a nese efekt
od ostatního jsme se již oprostili …
slušné jsou naše projevy chování a
jednání, totéž požadujeme i od vás
… očekáváme příliš?
cílem není sám proces řešení,
ale pouze jeho efekt
o úspěchu nemluvíme, je vidět..
účinky změn chceme na svojí
straně v čase co nejkratším
již dnes je zítřek …
Hledáme odpověď na prostou otázku.
Co je podstatné?
hlavně se zdravým rozumem …
originální nejsou metody řešení,
ale náš důsledný přístup k nim
nic víc, nic míň...
nemáme zázračné otázky, efektem
jsou účinné odpovědi
chceme měnit zítřky …Spolupracujeme s ...
2024 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: