Proč

Podstatou všech základních metod průmyslového inženýrství včetně jejich kombinací je eliminace plýtvání a ztrát v rozsahu celé procesní skladby produkce, a to neinvestiční cestou. Nedochází ke změně procesní podstaty, ale dochází k eliminaci nadbytečností. Cílem je dlouhodobě udržovaná optimální „procesní štíhlost“ v širokých souvislostech a s očekáváním tomu úměrné ekonomické efektivnosti.

Co to je plýtvání?

Obecně vše, co je vloženo v podobě nákladů do produktu, aniž by to bylo kryto výnosem.

Rejstřík plýtvání je mimořádně široký, tedy pro příklad

  • hledání, nadprodukce v podobě např. nadlimitních zásob či zásob čehokoli vůbec, nevhodné, zdlouhavé či chybné operace, také čekání všeho druhu, nerespektování systému, absence systému, nedostatečná péče o výrobní prostředky, nekvalifikovanost týmu, ale i nevyužití jeho odborné způsobilosti, nepružná logistika, zmatek vinou chybějících pravidel, zmatek vinou chybějící disciplíny, nekomunikace, atd.;
  • provokativně zjevné či rafinovaně ukryté ve spleti iracionálních vazeb, tušené i netušené, okázale známé, ale asi únosné, nahodilé, záměrné, trvalé i systémové, tušené i netušené, atd.;

Některé úkony nám prostě zákazník nezaplatí a klaďme si proto opakovaně správné otázky ve správném pořadí:

Plýtvám? > kde? > za kolik? > vadí mně to? > chci to změnit? > mohu to změnit? > jak? > o kolik? >kdy?

 

Proč my …

Hledáme odpověď na prostou otázku.
Co je podstatné?
hlavně se zdravým rozumem …
slušné jsou naše projevy chování a
jednání, totéž požadujeme i od vás
… očekáváme příliš?
originální nejsou metody řešení,
ale náš důsledný přístup k nim
nic víc, nic míň...
cílem není sám proces řešení,
ale pouze jeho efekt
o úspěchu nemluvíme, je vidět..
nemáme zázračné otázky, efektem
jsou účinné odpovědi
chceme měnit zítřky …
naše postupy vedou k tomu,
co skutečně funguje a nese efekt
od ostatního jsme se již oprostili …
účinky změn chceme na svojí
straně v čase co nejkratším
již dnes je zítřek …Spolupracujeme s ...
2024 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: