Pro?

Podstatou vech zkladnch metod pr?myslovho inenrstv v?etn? jejich kombinac je eliminace pltvn a ztrt v rozsahu cel procesn skladby produkce, a to neinvesti?n cestou. Nedochz ke zm?n? procesn podstaty, ale dochz k eliminaci nadbyte?nost. Clem je dlouhodob? udrovan optimln procesn thlost v irokch souvislostech a s o?ekvnm tomu m?rn ekonomick efektivnosti.

Co to je pltvn?

Obecn? ve, co je vloeno v podob? nklad? do produktu, ani by to bylo kryto vnosem.

Rejst?k pltvn je mimo?dn? irok, tedy pro p?klad

  • hledn, nadprodukce v podob? nap?. nadlimitnch zsob ?i zsob ?ehokoli v?bec, nevhodn, zdlouhav ?i chybn operace, tak ?ekn veho druhu, nerespektovn systmu, absence systmu, nedostate?n p?e o vrobn prost?edky, nekvalifikovanost tmu, ale i nevyuit jeho odborn zp?sobilosti, neprun logistika, zmatek vinou chyb?jcch pravidel, zmatek vinou chyb?jc disciplny, nekomunikace, atd.;
  • provokativn? zjevn ?i rafinovan? ukryt ve spleti iracionlnch vazeb, tuen i netuen, okzale znm, ale asi nosn, nahodil, zm?rn, trval i systmov, tuen i netuen, atd.;

N?kter kony nm prost? zkaznk nezaplat a kla?me si proto opakovan? sprvn otzky ve sprvnm po?ad:

Pltvm? > kde? > za kolik? > vad mn? to? > chci to zm?nit? > mohu to zm?nit? > jak? > o kolik? > kdy?

 

Proč my …

účinky změn chceme na svojí
straně v čase co nejkratším
již dnes je zítřek …
naše postupy vedou k tomu,
co skutečně funguje a nese efekt
od ostatního jsme se již oprostili …
originální nejsou metody řešení,
ale náš důsledný přístup k nim
nic víc, nic míň...
cílem není sám proces řešení,
ale pouze jeho efekt
o úspěchu nemluvíme, je vidět..
Hledáme odpověď na prostou otázku.
Co je podstatné?
hlavně se zdravým rozumem …
slušné jsou naše projevy chování a
jednání, totéž požadujeme i od vás
… očekáváme příliš?
nemáme zázračné otázky, efektem
jsou účinné odpovědi
chceme měnit zítřky …Spolupracujeme s ...
2021 © conversio spol s.r.o. - všechna práva vyhrazena
Webdesign: