Štíhlá produkce

Filosofie „štíhlosti“ má základ v konceptu, že všechny činnosti, jejichž cílem není tvorba hodnoty pro zákazníka, jsou nadbytečné a měly by být eliminovány …

Podstatu „štíhlosti“ ve smyslu průmyslového inženýrství chápeme a uplatňujeme

 • v cílené a zejména trvalé procesní orientaci na činnosti, které přinášejí měřitelnou hodnotu do výsledného produktu
 • v důsledné eliminaci plýtvání a ztrát při zachování rychlosti, jednoduchosti, přehlednosti, bezchybnosti, produkce bez nadbytečností a zásob i procesní zákaznickou vazbu
 • pro oblast produkce v širším souvisejícím smyslu (m.j. výroba, logistika, vývoj, administrativa, zaměstnanci, atd.) včetně k dané oblasti použitelných metod
 • metody i nástroje mají variantní charakter a jsou použitelné ve všech odvětvích produkce výrobků i služeb,
 • v širokém spektru produkce výrobků i služeb, od oblasti průmyslové, přes administrativní, transakční, atd.

Tvorba hodnoty pro zákazníka

Nastavení procesní struktury tak, aby jednotlivé úkony na produkci výrobku (i služby) přidávaly hodnotu v základní podobě tak, že

 • jsou znakem fyzické přeměny produktu či informace nezbytné k jeho výrobě
 • jsou provedeny napoprvé správně
 • zákazník je ochoten za ně zaplatit.

Proces trvalého zlepšování

Je elementárním faktorem metod průmyslového inženýrství a vychází z předpokladu, že pouze na základě vidění „nového procesního stavu“ lze vidět i „nové příležitosti“, tedy v zásadě nelze žádný proces nastavit „napoprvé dokonale“. Proces kontinuálního zlepšování je nutnou podmínkou k dosažení trvalé efektivity.

SixSigma

Je typickou a aktuálně preferovanou metodikou k „lean“ problematice a založenou na podstatě měření kvality porovnáváním různých procesů dle jejich proměnlivosti parametrem SIGMA (tj. pravděpodobnost výskytu chyb).

Typické vlastnosti použití:

 • pracuje s použitím statistických nástrojů i dat a je projektově orientovaná;
 • je významně zákaznicky orientovaná;
 • směřuje trvale ke snižování počtu chyb a jejich udržení na nízké hodnotě („6sigma“ znamená úroveň kvality v podobě 3,4 chyb na 1 milion příležitostí – faktor DPMO=Defects per Milion Opportunities);
 • primárně řeší podpůrné procesy;
 • základem je metodika DMAIC;
 • hledá příčiny, nikoli důsledky;
 • z její podstaty nelze očekávat rychlé výsledky, což může být i nevýhodou v případě její reálné využitelnosti;
 • není všelékem.