DMAIC

Je základní metodou pro trvalé zlepšováním vycházející z metody PDCA a slouží zejména v prostředí filosofie SixSigma.

Podstata

Metoda definuje 5 fází pro úspěšné zavedení změny nebo řízení projektu určeného ke zlepšování.

Definovat (D) – definice cílů a popis procesů, které mají být zlepšeny, koncepce změn jako projektu dle standardů projektového řízení.

Měřit (M) – komparace plánovaného předpokladu v postupném plnění cílů dle hodnotitelných parametrů se skutečně zjištěnými. Odlišení skutečného měřitelného stavu od hypotéz.

Analyzovat (A) – základem pro zjištění skutečného aktuálního potenciálu změn je analýza příčin problémů v podobě jejich nedostatků, nespokojeností, atd. Součástí analýzy jsou i zjištění, zda původní zadání je skutečně řešeno.

Zlepšovat (I) – podstatou zlepšování je odstranění zjištěné příčiny a nastavení nových procesních parametrů a jejich optimalizace.

Řídit (C) – je závěrečnou fází v celém řetězci a spočívá v zavedení a standardizaci úspěšných procesních postupů včetně stanovení procesu jejich trvalého uplatňování.

Podstatou uplatnění této metody k trvalému procesu optimalizace je užití opakovaných cyklů DMAIC.

Oblasti použití

Při předpokladu, že významná část plýtvání v obecné poloze je způsobena systémovými procesními chybami a významně menší samotnými uživateli procesů, nejsou oblasti použití omezeny.

Použití je vhodné všude tam, kde existuje potenciál a zájem na procesní optimalizaci.