Workshop

Je specifickou technikou vzdělávací aktivity, v níž účastníci s užitím vlastních, již nabytých elementárních znalostí, zkušeností, schopností dochází k výsledku dané problematiky.

Typické znaky

  • není určen pro zisk elementárních teoretických znalostí vdané problematice a není nejvhodnější formou pro začátečníky v oboru
  • slouží k prohloubení znalostí či specifických přístupů k danému problému,
  • jsou používány specifické komunikační techniky (např. brainstorming, zpětná vazba, atd.)
  • je efektivní metodou průmyslového inženýrství pro rychlá a účinná řešení problematiky optimalizace, zejména v použití základních metod
  • workshop jako komunikační a vzdělávací model je tvořen zpravidla moderátorem, jehož úkolem je řízení diskuse, použití vizualizačních technik a motivování zúčastněných v týmu k hledání příčin problémů a jejich řešení a členy týmu, kteří jsou uživateli procesů určených ke zlepšení, jsou jeho dodavateli či zákazníky produktů
  • workshop má významně týmový charakter.