Interim management

Interim Management je časově vymezené působení manažera ve specifických oblastech s pevně danými cíli a tvoří tak jednu z reakcí na rychle se měnící potřeby v podobě manažerského potenciálu, kterým zadavatel nedisponuje.

Prozatímní charakter přímo plyne z názvu – tedy přijde, splní zadání a odejde. I takto lze zjednodušeně popsat funkčnost a podstatu interim managementu v podobě interim manažera, který dle povahy zadání působí jako

 • Interim manažer (má rozhodovací pravomoci, přebírá odpovědnost za realizaci schválených rozhodnutí)
 • Interim poradce (poskytuje doporučení).

Typická použití

 • Start-up projekty
 • Změnové procesy včetně restrukturalizačních
 • Složité, náročné či jinak neobvyklé projekty
 • Klíčové interní projekty
 • Inovační projekty
 • Krizový management
 • Náhlý odchod, úmrtí, atd.

Typické výhody

 • Kvalifikace a zkušenost interim manažera, okamžitý efekt a minimalizace rizika
 • Nezatíženi vztahy a „provozní slepotou“ přinášejí nové i nezávislé pohledy na problematiku, orientace na podstatu
 • Vlivem opakovaných zkušeností mají interim manažeři potřebnou autoritu k prosazení výraznějších změn či posunů uvnitř společnosti.
 • Obsazení přechodných pozic je prostřednictvím interim manažera je otázkou krátkodobou
 • Interim manažeři jsou účelově soustředěni na tento konkrétní výkonnostní charakter práce se snahou o maximalizaci standardu služby.