Koučink

Je specifickou plnohodnotnou rozvojovou metodou či spíše formou působení k soustředěnému použití schopností, dovedností a znalostí v různých oblastech.

Typické znaky

  • je formou či technikou vedoucí k rozšíření realistického pohledu na problém;
  • slouží prvoplánově k uvolnění všech potenciálů, zdrojů, odstranění bariér, a to osobnostních, ale také týmových s jedním cílem – výkonnostní optimalizace;
  • rozhodně není školením, poradenstvím, trenérstvím či mentoringem, kouč nepřináší cílová řešení v alternativní podobě, kouč „zametá cestu“ k posílení sebedůvěry;
  • zejména v oblastech týmových řešení průmyslových aplikací se vyznačuje rychlým efektem v dosahování cílů.