Vizuální řízení

Využívá oko jako přirozeného, nenahraditelného a mohutného informačního kanálu a vychází z prostého předpokladu – lepší je „jedenkrát vidět, nežli stokrát slyšet“.

Základní principy a přínosy

  • snížení operativních zásahů managementu, protože co je známé a důležité, může být i viditelné;
  • masivní stimulace na vnímání podstaty řešení a cílů uživatelským týmem – snadné sdílení informací a lépe bude přijata;
  • i osoba neznalá se stane znalou, je-li takto seznamována se stavem žádoucím;
  • přirozené, nenákladné a nenápadné rozvíjení standardů chování, přístupů, řešení;
  • rozvoj pocitu úspěchu a hrdosti;
  • vliv na motivaci jednotlivců;
  • protýmový charakter, atd.