Index přidané hodnoty

Je specifickou kategorií průmyslové inženýrství a značící poměr mezi např. dobou, po kterou je přidávána hodnota do produktu k celkové době vzniku produktu (lze ale vyjádřit i v jiných jednotkách, např. finanční sumarizace nákladů, atd.).

Parametr vychází z podstaty tvorby přidané hodnoty pro zákazníka, tj. takové, která je součástí výnosu za produkt. Cílem je maximalizace indexu (max = 1), všechny nižší hodnoty jsou příznakem nějaké formy nadbytečnosti = plýtvání a měly by se stát předmětem analýzy plýtvání či ztrát.