Just in Time

Z původní metodiky logistické s cílem minimalizace zásob se postupně rozvinula, zejména vlivem požadavku nepřerušenosti výroby a pull systémů (Kanban), ve filosofii, v níž produkční proces dodává

 • jen to, co je vyžadováno;
 • v čase, kdy je třeba;
 • v množství vyžadovaném;
 • v jakosti maximální.

Základní principy a příznaky

 • produkce je plánována pouze na podnět zákazníka – na objednávku
 • systémová eliminace ztrát a plýtvání minimalizací zásob, nadbytečných procesů i pracovníků
 • dávkový systém produkce – každá dávka je samostatnou zakázkou
 • plynulé toky ve výrobě
 • zajištění maximální jakosti
 • vhodná metodika pro tahový výrobní systém (na platformě Kanban)
 • malé výrobní dávky
 • rychlá přestavba systému – pružný výrobní systém
 • není metodikou univerzálně použitelnou, je mimořádně vhodná pro autonomní pracoviště s navazující technologií.